Disclaimer Van IJzendoorn Car Detailing

Van IJzendoorn Car Detailing  hanteert een strikt privacybeleid. Wij nemen uw privacy zeer serieus en gaan zorgvuldig met uw persoonlijke informatie om. Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel GDPR genoemd), voorschrijft. In een privacyverklaring willen wij je hierover nader informeren. In onderstaande privacyverklaring geven wij aan hoe wij omgaan met gegevens van prospects, klanten en relaties.

Bescherming Persoonsgegevens

Alle (persoonlijke) gegevens die verzameld worden via telefoon, aanvraagformulieren op website en andere manieren worden vrijwillig verkregen en opgeslagen in een relatiebeheersysteem.

Gebruik gegevens

De verzamelde gegevens zullen gebruikt worden om onze prospects, klanten en relaties te benaderen:

  • over belangrijke ontwikkelingen op car detailing gebied
  • over nieuwe producten en diensten van Van IJzendoorn Car Detailing
  • voor marktonderzoek
  • analysedoeleinden

Privacyverklaring

Voor meer informatie kunt u hier onze privacyverklaring downloaden. Desgewenst kunt u deze ook per email of schriftelijk bij ons opvragen.

Telecommunicatiewet

Van IJzendoorn Car Detailing  conformeert zich aan de Telecommunicatiewetgeving in Nederland. Van IJzendoorn Car Detailing  bevestigt hierbij dat zij op een correcte wijze met persoonsgegevens omgaat in het electronische, telefonische en postale berichtenverkeer, alsmede bij de acquisitie van nieuwe prospects en klanten. Meer informatie over de Telecommunicatiewetgeving is te vinden op Opta.nl.

Opslag gegevens

De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een eigen relatiebeheersysteem van Van IJzendoorn Car Detailing . Dit systeem is streng beveiligd. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt.

Gegevens wijzigen

In de e-mail nieuwsbrief en andere e-mailings staat een link waarmee u uzelf kunt afmelden voor de e-mail communicatie vanuit Van IJzendoorn Car Detailing . Ook kunt u via ‘profiel wijzigen’ uw persoonsgegevens aanpassen. U hebt te allen tijde het recht op inzicht in uw gegevens. Op verzoek zal Van IJzendoorn Car Detailing  u uit haar bestand halen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen.

Website & cookies

Als u onze website bezoekt kunnen wij automatisch informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie. Een cookie is een heel klein bestandje dat opgeslagen wordt op uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Via cookies kunnen wij u automatisch bij een volgend bezoek aan de website herkennen. Daarom verzamelen we informatie over bijvoorbeeld welke browser door de bezoekers gebruikt is, klikgedrag, tijdstip van het bezoek aan de website en hoe vaak de website wordt bezocht. Cookies helpen om de inhoud van onze website beter af te stemmen op wat u wilt. Als u onze website bezoekt, accepteert u cookies en deze blijven in uw computer staan, tenzij u de cookie verwijdert. U kunt ook via uw browser cookies uitschakelen. Het verwijderen van cookies of het niet toestaan van cookies kan het gebruik van de website en de diensten van  Van IJzendoorn Car Detailing beperken.

Informatiedeling met derden ( ‘third party’)

Als u onze website bezoekt, accepteert u cookies en deze blijven in uw computer staan, tenzij u de cookie verwijdert. Wij gebruiken cookies voor analyse- en conversiedoeleinden en delen deze informatie ‘derden’, zoals Google, Advertising en Retargeting platforms. Daarnaast plaatsen wij diverse social media functionaliteiten zoals sharen via Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn, waarbij ook gebruik gemaakt wordt van cookies. De betreffende gegevens zijn echter niet te herleiden naar één persoon en wij zullen ook nooit persoonlijk gegevens verstrekken aan derden.

Voor meer informatie over het gebruik van onze website en cookies verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.

Opt out

We erkennen hoe belangrijk uw online privacy voor u is, dus bieden wij u opties voor het beheren van de gerichte advertenties die u ontvangt en hoe we uw gegevens gebruiken. U kunt ervoor kiezen geen gepersonaliseerde advertenties te ontvangen die door ons of namens ons worden geleverd door op het blauwe pictogram te klikken dat doorgaans in de hoek van de advertenties wordt weergegeven en de instructies te volgen of door hier te klikken. Let op: deze “opt-out” -functie is browserspecifiek en vertrouwt op een “opt-out cookie”: dus als u uw cookies verwijdert of uw browser upgradet nadat u zich hebt afgemeld, moet u zich opnieuw afmelden. Wij conformeren ons hiermee aan Europese  General Data Protection Regulation (GDPR).

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacybeleid dan kunt u contact met ons opnemen.

Disclaimer Van IJzendoorn Car Detailing

Alle inhoud welke door Van IJzendoorn Car Detailing  gecommuniceerd wordt is met zorg vastgesteld. Dit geldt voor de website, e-mailings, mobile app en alle overige uitingen.

Van IJzendoorn Car Detailing is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik (of het tonen) van de verkregen informatie op deze website. Wij staan niet garant voor het feit of alle informatie compleet, accuraat en actueel is. Alle uitingen die door Van IJzendoorn Car Detailing  zijn geproduceerd, worden beschermd door het auteursrecht. De uitingen zijn alleen bestemd voor de geadresseerde of de bezoeker van de website. Niets uit deze uitingen mag op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt.

Het beeldmerk van Van IJzendoorn Car Detailing  is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder toestemming worden gebruikt of overgenomen. Dit beeldmerk mag niet elders worden gebruikt, zonder schriftelijke toestemming.

Dit geldt ook voor alle foto’s, advertenties en ander uitingen van derden (veelal opdrachtgevers van Van IJzendoorn Car Detailing) op deze website. De meeste daarvan zijn eigendom van opdrachtgever, dan wel fotografen, videoproducenten, reclamebureau’s, evenementenbureau’s, etc. Voor gebruik dient u zich te wenden tot een van voornoemde organisaties/producenten.  Van IJzendoorn Car Detailing  kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor het mogelijk schenden van auteursrechten, intellectueel eigendom en/of de directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik (of tonen) van mediamateriaal van derden op deze website.

Hyperlinks

Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die derden aanbieden en bijhouden, en waarover Van IJzendoorn Car Detailing  geen controle heeft. Van IJzendoorn Car Detailing  draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via die andere bronnen. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn.

Algemene Leveringsvoorwaarden

Op de diensten van Van IJzendoorn Car Detailing  zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze disclaimer dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
Van IJzendoorn Car Detailing
Sterrebos 11
4001 KA TIEL
info@vanijzendoorncardetailing.nl

Wijzigen van deze disclaimer

Van IJzendoorn Car Detailing  houdt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 1 maart 2020.